Sunday, 05/04/2020 - 00:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non xã Quân Chu

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG LẦN 2 NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ công văn số 613/PGDĐT- GDMN Ngày 13 tháng 9 năm 2019 của phòng GD& ĐT Đại Từ về về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020;

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN XÃ QUÂN CHU

      

              Số: 145/KH - MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

               Quân chu, ngày  21  tháng 11  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức thao giảng lần II - Năm học 2019 - 2020

     Căn cứ công văn số 613/PGDĐT- GDMN Ngày 13 tháng 9 năm 2019 của phòng GD& ĐT Đại Từ về về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020;

    Trường mầm non xã Quân chu xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng cho toàn thể giáo viên lần 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

I/ Về mục đích yêu cầu

1.Mục đích.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường hiện nay.

- Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, ý thức tự học, tự bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp của giáo viên nầm non

- Việc thi chọn giáo viên dạy giỏi sẽ tạo điều kiện chọn lựa đội ngũ giáo viên cốt cán trong ngành học đáp ứng nhu cầu trong thời kỳ đổi mới, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường .

- Thông qua hội thi nhằm đánh giá được năng lực sư phạm của giáo viên Mầm non trong công tác quản lý chỉ đạo của nhà trường. Từ đó rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo chuyên môn trong toàn trường.

2.Yêu cầu.

 - Thao giảng được tổ chức đối với tất cả các lĩnh vực phát triển được quy định trong chương trình giáo dục mầm non.

-  Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.

II/ Thời gian

     -Từ 21 tháng 11/2019 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019

III/ Địa điểm

     - Dạy thực hành tại các lớp

IV/ Đối tượng

- Là những giáo viên trực tiếp giảng dạy và công tác trong trường trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng trường bao gồm cả cô nuôi

V/ Nội dung

- Giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo thi một hoạt động tự chọn nhưng nằm trong chuyên đề “ Lấy trẻ làm trung tâm”  nội dung bài dạy phải nằm trong  chương trình Giáo dục mầm non. Theo độ tuổi mà giáo viên đang trực tiếp quản lý.

 

- Cô nuôi: lên thực đơn một tuần và tính khẩu phần ăn thực hành chế biên 1 bữa chính và 1 bữa phụ, của số trẻ thực tế ăn của ngày hôm đó với giá tiền 13.000đ/ trẻ/ ngày

Trên đây là kế hoạch tổ chức thao giảng lần 2 trường mầm non xã Quân Chu năm học 2019-2020

 

  Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG                                                           

 -Tổ trưởng các tổ( T/h)

 - Lưu văn phòng trường 

                                                                                                                    Phan Thị Thu                                               

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 124
Tháng 04 : 644
Năm 2020 : 18.243