Thursday, 29/07/2021 - 10:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non xã Quân Chu

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2020-2021

 

Thực hiện Công văn số 275/PGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ, về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-MN ngày 28 tháng 3 năm 2020, kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021 của trường mầm non xã Quân Chu;

Căn cứ cơ sở vật chất của nhà trường;

Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn xã Quân Chu.

Trường mầm non xã Quân Chu xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, huy động trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi ra lớp.

- Huy động 35,7% trẻ nhà trẻ và 94,6% trẻ mẫu giáo ra lớp; trong đó 100% trẻ năm tuổi ra lớp.

- Thực hiện nghiêm túc qui định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh, số trẻ trên một lớp.

- Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh.

II. NỘI DUNG

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Đối tượng tuyển sinh

2.1. Trẻ nhà trẻ đủ 24 tháng tuổi trở lên có hộ khẩu hoặc gia đình đang cư trú trên địa bàn xã Quân Chu.

2.2. Trẻ mẫu giáo 3,4,5 tuổi (Trẻ sinh năm 2017, 2016, 2015) có hộ khẩu hoặc gia đình đang cư trú trên địa bàn xã Quân Chu.

2.3. Trẻ có hộ khẩu ở địa bàn khác có nhu cầu xin theo học tại trường.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Khối

Số lớp

Số trẻ trên địa bàn

Số trẻ ra lớp

Tỷ lệ

%

I. Nhà trẻ

( 24-36 tháng tuổi)

03

196

70

[

35,7

II. Mẫu giáo

3 Tuổi

03

83

75

90,4

4 Tuổi

02

69

65

94,2

5 Tuổi

02

69

69

100

Cộng

07

221

209

94,6

Tổng cộng (I+II)

10

417

279

 

3. Thời gian tuyển sinh

- Từ ngày 03/8/2020 đến 21/8/2020: Công khai kế hoạch tuyển sinh trên bảng thông báo của nhà trường; trên trang Websie, facebook nhà trường.

- Từ 24/8 đến 27/8/2020: Phụ huynh đến đăng ký và làm hồ sơ xin nhập học cho trẻ tại văn phòng trường mầm non.

- Từ ngày 28/8/2020 chuyển hồ sơ về các lớp cho giáo viên chủ nhiệm đã được phân công.

- Ngày tựu trường: Theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Dự kiến: 31/8/2020.

4. Địa điểm tuyển sinh: Văn phòng trường mầm non xã Quân Chu.

5. Qui định về hồ sơ của học sinh:

- Đơn xin học (mẫu của nhà trường)

- Sơ yếu lý lịch của trẻ ( mẫu của nhà trường).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Giấy xác nhận gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách (nếu có)

- Thẻ Bảo hiểm y tế (phô tô)

- Giấy chứng nhận trẻ khuyết tật ( nếu có)

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Ban giám hiệu.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, phương án, hội đồng  tuyển sinh trình Uỷ ban nhân dân xã Quân Chu phê duyệt, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại Ủy ban nhân dân xã, các xóm, tại trường mầm xã Quân Chu, trang web của nhà trường trước 15 ngày.

3.2. Hội đồng tuyển sinh.

- Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng đối tượng.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh  khi đến đăng ký.

- Kết thúc tuyển sinh lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ và UBND xã Quân Chu.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường mầm non xã Quân Chu, đề nghị Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng sư phạm nhà trường, phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời với Ban Giám hiệu, Ban tuyển sinh nhà trường để giải quyết./.

                    

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Đại Từ;

- UBND xã Quân Chu;

- Hội đồng tuyển sinh;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

Vũ Thị Nghĩa

 

Tác giả: Vũ Thị Nghĩa
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 66
Hôm qua : 79
Tháng 07 : 2.327
Năm 2021 : 22.748